BLOG

Iliass Ben Omar

Als jongerenwerker voelt het niet alsof je elke dag aan het werk bent. De dagelijkse taken waar je je op richt zijn namelijk bedoeld om het leven van een ander te verbeteren. Jongerenwerkers voeren hun werk daarom uit vanuit pure passie en aandacht voor anderen. Wij spraken Iliass Ben Omar over zijn ervaringen als jongerenwerker en hoe hij als jongerenwerker het leven van jongeren in Roosendaal probeert te verbeteren.

 

jongerenwerker iliass ben omar

Maak kennis met Iliass Ben Omar

Mijn naam is Iliass, ik ben 23 jaar en geboren en getogen in Roosendaal. Momenteel ben ik jongerenwerker bij de Gemeente Roosendaal. Dat is allemaal begonnen rond mijn 15e toen ik zelf als jongere in aanraking kwam met een jongerenwerker. Op mijn 17e jaar stopte ik met school, simpelweg omdat ik gewoon geen moJvaJe had om naar school te gaan. Hierna chillde ik veel op straat waar het uithalen van kaLenkwaad soms bij hoorde.

Op een gegeven moment kwam ik daardoor in aanraking met de directeur achter het jongerenwerk in Roosendaal. Hij zag in mij een potenJële jongerenwerker en bood aan om mijn opleiding te betalen, maar daarvoor moest ik wel terug naar school. Zo gezegd, zo gedaan. En nu ben ik dagelijks als professioneel jongerenwerker aan de slag om jongeren in Roosendaal te helpen, onder andere om bijvoorbeeld een herhaling van de vuurwerkrellen te voorkomen. Dat deze man potenJe in mij zag was een eye-opener en heeR ervoor gezorgd dat ik nu iets kan doen waar ik echt gelukkig van wordt.

 

Wat heb jij na de vuurwerkrellen in Roosendaal gedaan om jongeren te helpen?

De vuurwerkrellen in Langdonk vonden plaats in November 2020. Dit is toen verschrikkelijk uit de hand gelopen. Wij zijn als jongerenwerkers toen in gesprek gegaan met Roosendaalse jongeren om erachter te komen waar de agressie en woede vandaan kwam. Wij merkten dat er eigenlijk niets dan kaLenkwaad achter de rellen schuilde. KaLenkwaad wordt meestal veroorzaakt door verveling en daarom was het volgende doel om erachter te komen wat jongeren in Langdonk nodig hebben om een herhaling van de rellen te voorkomen.

Er is onder andere uit deze gesprekken gekomen dat jongeren behoeRe hebben aan bijvoorbeeld een goed trapveldje, voldoende verlichJng en zitplekken. Een plek die speciaal voor hen is ingericht. Na gesprekken met de gemeente, de poliJe, handhavers, buurtbewoners en uiteraard de jongeren zelf hebben wij deze plek samen kunnen creëren. Zo zie je dat samenwerken echt tot een goed eindresultaat kan leiden.

 

Wat zijn jouw tips voor jongeren in Roosendaal?

De keuze die je maakt is alJjd goed, maar keuzes hebben consequenJes. Wij zijn er om steun en een luisterend oor te bieden en je een duwtje in de goede richJng te geven, zodat de consequenJes van je keuzes posiJef uitpakken. Je kunt mij voornamelijk vinden in de wijken Langdonk en Kroeven. Ik bied alJjd een luisterend oor en als ik je niet kan helpen dan zoeken wij samen naar iemand die dat wel kan. Als Jp wil ik aan alle jongeren meegeven dat het belangrijk is om iets te doen wat je écht leuk vind. Als je iets doet wat je echt leuk vind dan is het namelijk makkelijker om doelen te stellen én ze te behalen, ook als je straks gaat werken. Daarom is het zo belangrijk om zo vroeg mogelijk je passie en talenten te vinden, en wij helpen je daar graag mee.