BLOG

Jongerenraad

In Roosendaal weet de Jongerenraad als geen ander hoe belangrijk het is om je stem te laten horen. Er wordt namelijk veel over jongeren gesproken, maar niet mét jongeren. Daar brengt de Jongerenraad Roosendaal verandering in. Wij vroegen hoe de Jongerenraad anderen helpt door samen te werken met verschillende afdelingen binnen de gemeente.

 

Jongerenraad-Roosendaal Header

 

Zouden jullie wat meer willen vertellen over de Jongerenraad Roosendaal?

De jongerenraad is opgericht in 2012. Op dat moment was het echt van de gemeente, maar vrij snel zijn zij een onafhankelijke stichting geworden onder de naam Jong Roosendaal. Hierdoor kunnen wij nu gevraagd en ongevraagd adviezen schrijven aan de gemeente, het bedrijfsleven, organisaties en mensen in Roosendaal. De Jongerenraad is geen politieke partij.

Wij zijn sociaal-maatschappelijk betrokken en zetten ons actief in om Roosendaal een stukje beter, mooier en leuker te maken voor jongeren. In de afgelopen jaren is de Jongerenraad flink gegroeid. De naam is veranderd, er is een nieuw logo ontworpen, wij zijn voor het eerst in gesprek gegaan met middelbare scholen en hebben hard gewerkt aan uitbreiding. Hierdoor bestaat de Jongerenraad nu uit gemiddeld 12 tot 18 leden. Met input van deze leden zitten wij maandelijks aan tafel met de wethouder.

 

Welke onderwerpen komen er aan bod bij de wethouder? 

In principe kunnen wij alle onderwerpen die Roosendaal een stukje mooier en beter maken bespreken met de wethouder. Jongeren hebben vaak ideeën over wat beter kan of zien een specifiek probleem. Dit probleem onderzoeken wij gezamenlijk door bijvoorbeeld enquêtes te maken en gaan indien nodig in gesprek met de wethouder. Tijdens het gesprek met de wethouder worden onze ideeën en meningen besproken en maken wij duidelijk wat wij willen doen om een probleem op te lossen.

Als voorbeeld hebben wij er in 2020 voor gezorgd dat er meer studieplekken gecreëerd werden, op advies van oud-lid Mohamed. Hij merkte in zijn omgeving dat er behoefte was aan studieplekken tijdens de coronacrisis. Daarom hebben wij een enquête gemaakt waaruit inderdaad bleek dat veel studenten behoefte hadden aan een studieplek buiten huis, omdat veel ouders tijdens de coronaperiode thuis werkten. Op basis hiervan hebben wij een advies geschreven aan de gemeente en de bibliotheek in Roosendaal, waarna er daadwerkelijk extra studieplekken werden gecreëerd door de gemeente.

Een ander mooi voorbeeld van wat de Jongerenraad voor elkaar kan krijgen is het introductiefestival voor scholen. Wij vonden dat Roosendaal op de kaart gezet moest worden als studentenstad. Daarom hebben wij ons ingezet voor de organisatie van een gezamenlijke introductiedag voor de 6 hogescholen en Mbo-scholen in Roosendaal. Deze introductiedag gaat plaatsvinden in september 2022. Dit zijn slechts twee voorbeelden van wat de Jongerenraad doet. Wij hebben verschillende werkgroepen zodat iedereen zich kan richten op een onderwerp waar zij interesse voor hebben. Zo richten verschillende groepen zich bijvoorbeeld op wonen, sport en cultuur en gaan zij in gesprek met de wethouder die over deze onderwerpen gaat.

 

Welke tips hebben jullie voor jongeren in Roosendaal die hun stem graag
laten horen?

Als jongeren iets willen of een idee hebben dan kunnen wij je helpen met het uitwerken én waarmaken van dit idee. De Jongerenraad is heel laagdrempelig. Iedereen tussen de 12 en 27 jaar oud mag bij ons aanschuiven en zijn of haar mening geven. Samen zorgen wij ervoor dat Roosendaal prettiger wordt voor iedereen, maar dat betekent niet dat het alleen bij vergaderen blijft. Na iedere vergadering doen wij gezamenlijk een drankje en gezelligheid staat altijd voorop. Loop daarom gerust eens binnen en maak kennis met de Jongerenraad Roosendaal!